TIP #83: Přečtě si text „O Velikosti“ architektury od Rema Koolhaase

Když architektura přesáhne určité měřítko, přijímá vlastnosti Velikosti. Proč se vůbec
Velikostí zaobírat? Ze stejného důvodu, jaký uvádí horolezci dobývající Mont
Everest: „Protože je.“ Velikost je konečnou podobou architektury. Zdá se neuvěřitelné, že
samotná velikost budovy v sobě obsahuje ideologický program, nezávislý na vůli jejího
architekta.

1. Od určitého kritického množství hmoty se budova stáva Velkou Budovou. Takovou hmotu už není možné ovládnout jedním architektonickým gestem, ani žádnou kombinácí architektonických gest. Tato neovladatelnost dává jednotlivým částem budovy nezávislost, která však neznamená roztříštění: části nadále zůstávají zodpovědné celku.

2. Výtah – svým potenciálem vytváří spíše mechanické než architektonické vazby – spolu s příbuznými vynálezy popírá a vyčerpává klasický repertoár architektury. Problémy kompozice, měřítka, proporcí a detailu se stávají výlučně akademickými. „Umění“ architektury je ve Velikosti nepoužitelné.

3. Ve Velikosti vzrůstá vzdálenost mezi jádrem a obalem až do bodu, kdy průčelí už
nemůže odkrývat to, co se odehrává uvnitř. Humanistický předpoklad „pravdivosti“ je
odsouzený k zániku: architektury interiéru a exteriéru se stávají na sebe nezávislými, přičem
první řeší nestálost programových a ikonografických potřeb, druhá – agent dezinformáce –
městu nabízí zdánlivou stálost objektu. Tam, kde architektura odkrýva, Velikost mate.
Velikost mění město ze souhrnu jistot na zhluk mystérií. To, co vidíte, už nění to, co
dostáváte.

4. Pod vlivem samotné Velikosti se tyto budovy ocitají mimo reálnou sféru, mimo dobré či zlé. Jejich působení je nezávislé na jejich kvalitě.

5. Ze všech těchto radikálních rozchodů – s měřítkem, architektonickou kompozicí,
tradicí, pravdivostí, morálkou – vyplýva rozchod poslední a nejradikálnější: Velikost
přestala být součástí jakéhokoliv městského tkaniva. Existuje – nanejvýš koexistuje.
Jejím podtextem je fuck kontext.

Toto bylo pár výňatků z textu. Celý text stáhnete zde a doporučujeme rozhodně dát si jako víkendové čtení. Není to dlouhé;)

https://www.dropbox.com/s/zaxe9es7b876cyt/R.KoolhaasVelkost.pdf?dl=0

 

DDZ

UložitUložit

UložitUložit

UložitUložit

TIP #70: Obhájit svůj (diplomní) projekt

Aneb „Pár tipů k obhájení svého diplomního projektu“

Ústní obhajoba důležitého projektu může být dost stresující záležitost. Sedí tam více jak jeden architekt, možná i nějaká známější osobnost architektury. Vy nejdříve nějaký ten (dlouhý) čas čekáte na své pořadí a potom vyvěšujete svůj projekt, nebo pouštíte prezentaci, kterou musíte zaujmout, přesvědčit, obhájit před už dost unavenou porotou plnou odborníků. Byl jsem svědkem i neúspešných pokusů při těchto velkých obhajobách své práce a povím hned z jakých důvodů se tak stalo. U nás ve Visuin trénujeme a pomáháme vytvořit prezentace architektů pro developery, laiky, veřejnost a také obhajoby pro diplomové či bakalářské projekty. Proto jsem se rozhodl, že zkusím napsat pár důležitých bodů.

 1. Nebuďte ješitní. Namyšlení. Arogantní.

  Naslouchej výtkam a reaguj na ně pokojně a pokorně. Diplom je velmi citová záležitost. Naštěstí se obhajuje s několika  týdnovým odstupem, protože jinač by to bylo ještě víc citově zabarvená obhajoba. Vždy padnou citlivé kritiky, nebo nepříjemné otázky, na které je potřeba reagovat. Třeba si však uvědomit, že ten projekt nejste vy. A jednak, že architektura je o argumentaci a názoru. Takže se nejdříve presvědčte, jestli jste podnět správně pochopili a potom zvažte, jestli je pravdivý nebo ne. Až potom reagujte. Porota nemusí mít vždy pravdu, ale je dobré nehádat se, ale být inteligentní.

 2. Soustřeď se při prezentaci na části projektu, které tě bavili.

  Nemluv tudíž o všem. Čas je krátky a drahý. Nemluv určite o záchodech a o věcech, které nejsou minoritní. Podpoř své řešení zadaním, ze kterého vzešlo. Přidej hlavní myšlenku. A své vlastní vložení se do projektu. Co je speciální na projektu, co nikdo jiný nemá? Nenechávaj to hledat porotu. Hledání pozitiv je těžší než hledání negativ a unavená porota to nebude dělat za tebe. Vysvětli, proč jsi vůbec dělal to a ne něčo jiného.

 3. Neukazuj dobré věci. Ukazuj jen ty nejlepší!

  Určite jsi toho k diplomu udělal mnoho, tak jako ke každému projektu. Ale je potřeba odolat ukazovat vše. Spíše vyskládat to nejlepší, nejsilnější věci do kratší, ale rázné prezentace. Proto se i prezentace nedělá na poslední chvílu, ale pár týdnů dopředu, aby se věci uležely a abys viděl, co je potřeba dopracovat pro údernost.

  Těmto věcem se intenzivně věnujeme na kurzu Efektivní prezentace, či v ateliéru prezentace, nebo na rozvojových meetincích o strategii prezentace.

 4. Pár formálních věcí na závěr…

  Stůjte k porote čelem. Mluvte nahlas. Buďte fajn a důstojně oblečení. Přiměřeně se usmívejte. Mějte prezentaci kratší než je stanovený čas. Na závěr poděkujte.

Holně štěstí a rozumu :-)

DDZ.

TIP #64: Jak správně naplnit architektonický poster/ plachtu.

Architektonický poster je náročná tiskovina. Vzhledem k tomu, že máme omezenou plochu na prezentování toho nejlepšího, co jsme vyrobili. A když je prostor omezený, musíme využívat rafinovanější obsah. MY ho nazýváme Multifuknční výkresy. To znamená, že do jednoho typického výkresu, např. řezu popíšete i funkční diagram nebo provoz. Nebo do řezu zapracujete atmosféru z vašeho návrhu. Jendoduše pokuste se sloučit monofunkční výkresy, aby měly více významů, ale stále byly přehledné.

 

Atelier BOW WOW
z: https://cz.pinterest.com/pin/423971752396855129/

 

DDZ.

 

TIP #63: Nejlepší barevný model pro hledání barev.

Představte si diamant. Kde máte na vrchu nejjasnější barvy. Směrem do středu přidáváte bílou a směrem do hloubky přidáváte černou – jako klesání do hloubky moře. To je HSB.

Určite jste se střetli s různými barevnými prostory při tvorbě grafiky. Základ o barvách, a to rozdíl mezi CMYK a RGB jsme si vysvětlili už minule. Ale jaký barevný model používat při mixování barev?

Totiž v režimu RGB barvy mícháme a není to pro nás moc přirozené. V tomto barevném modelu je těžké namíchat např. hnědou barvu. Proto vznikl barevný model HSB nebo HSV nebo i HSL. Hue-Saturation-Brighteness. Nebo Odstín-Sytost-Jas. Který je nejbližší k našemu chápání složek barvy.

A tak pokud v nějakém grafickém programu budete mít tuto možnost, zvolit si barevný model, určite tak udělejte.

Dialog z Adobe Photoshop. Kde H = Hue = Odstín = Vertikální sloupec barev.

Víc o problematice:

http://fotoroman.cz/glossary/3_hsb.htm

http://codeitdown.com/hsl-hsb-hsv-color/

DDZ