Úspěch přichází tehdy,
když cíleně rozvíjíte své potenciály.
Ne, když naplňujete předpoklady okolí.

Posuňte se vpřed na Páteční ateliéru prezentace.

Konzultace

Když se rozhodujete, co bude váš další správný krok k posunu.

Páteční ateliér prezentace

od 3 150 Kč

Individuální konzultace

 50 minut / 800 Kč

..když stojíte před
konkrétní výzvou.

Čeká vás důležitý mezník studia?
Za 5 let praxe a 8 let studia máme dost zkušeností s mnoha problémy, které vy řešíte poprvé.  Ušetřte si plno omylů a vytěžte z následujícího úkolu ještě mnohem víc.

Chci vizualizací
předvést svůj dům
z nejlepšího pohledu.

od 3150 Kč

Chci  bakalářský
nebo diplomní projekt odprezentovat co nejlépe.

od 4150 Kč

Chci portfolio
svých projektů pro sebe nebo do školního ateliéru.

od 4550 Kč

Chci zaujmou v práci
díky osobitému
portfoliu.

od 5150 Kč

Vždy konkrétní téma.

Vypsané termíny a registrace

Studentské konzultace probíhají hlavně v pátek v Praze,
pokud není domluveno jinak.

15. 4.

Seminář/ Posilni – bakalářku – diplomku

student

2/8 obsazeno

Sledujte nás

visuin fanpage

#visuin life

visuin research

Rozvojový program pro studenty garantuje

Ing. arch.

Petra Dzurillová Kříčková

Osobní konzultace a rozvoj

"Neřeknu vám jak dostat ve škole nebo v životě od ostatních za “A”.  Zato ale mohu slíbit, že vás nepustím, dokud nebudete sami se sebou spokojeni."

Nahoru.

visuin