Úspěch přichází tehdy,
když cíleně rozvíjíte své potenciály.
Ne, když naplňujete předpoklady okolí.

Posuňte se vpřed

..když stojíte před
konkrétní výzvou..

Čeká vás důležitý mezník studia?
Za 5 let praxe a 8 let studia máme dost zkušeností s mnoha problémy, které vy řešíte poprvé.  Ušetřte si plno omylů a vytěžte z následujícího úkolu ještě mnohem víc.

Chci vizualizací
předvést svůj dům
z nejlepšího pohledu.

od 3150 Kč

Chci  bakalářský
nebo diplomní projekt odprezentovat co nejlépe.

od 10 000 Kč

Chci portfolio
svých projektů pro sebe nebo do školního ateliéru.

od 10 000 Kč

Chci zaujmou v práci
díky osobitému
portfoliu.

od 15 000 Kč

Sledujte nás

visuin fanpage

#visuin life

visuin research

Rozvojový program pro studenty garantuje

Ing. arch.

Petra Dzurillová Kříčková

Osobní konzultace a rozvoj

"Neřeknu vám jak dostat ve škole nebo v životě od ostatních za “A”.  Zato ale mohu slíbit, že vás nepustím, dokud nebudete sami se sebou spokojeni."

Nahoru.

visuin